SSE Explo Česká republika s.r.o.

Jsme potěšeni, že Vám můžeme představit společnost SSE Explo Česká republika s.r.o. jako strukturální jednotku švýcarské skupiny SSE, která velkou akvizicí ve střední Evropě převzala dne 2. prosince 2013 veškerou činnost společnosti EPC – Česká republika s.r.o.

Společnosti SSE (Société Suisse des Explosifs SA) díky své dlouholeté tradici rozvíjí své portfolio napříč chemickým odvětvím již od roku 1894. V současné době působí na trhu výroby čistých chemických látek, farmaceutických výrobků a výbušnin.

Société Suisse des Explosifs SA je světovým výrobcem pentritu, poskytuje své služby v širokém oboru použití výbušnin a na švýcarském trhu je předním dodavatelem pyrotechniky i ohňostrojů. V rámci svého oboru výroby výbušnin se úspěšně účastní i evropského kosmického programu.

Poslání společnosti

Společnost SSE Explo Česká republika s.r.o. se orientuje na poskytování služeb v oblasti používání výbušnin s možností využití osvědčených technologií a postupů se zázemím nadnárodní skupiny.

Dokumenty ke stažení

INFORMÁCIE PRE VEREJNOSŤ | SSE Slovakia s.r.o.
Podľa § 15 a prílohy č. 2 zákona 128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

ČSN OHSAS 18001:2008
Certifikát systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

ČSN EN ISO 14001:2005
Certifikát systému environmentálního managementu

ČSN EN ISO 9001:2009
Certifikát systému kvality

POLITIKA INTEGROVANÉHO MANAGEMENT SYSTÉMU