DOKUMENTY | Certifikáty a management

ČSN OHSAS 18001:2008
Certifikát systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

ČSN EN ISO 14001:2016
Certifikát systému environmentálního managementu

ČSN EN ISO 9001:2016
Certifikát systému kvality

POLITIKA INTEGROVANÉHO MANAGEMENT SYSTÉMU