Činnosti

Hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem

Příprava a provádění trhacích prací velkého a malého rozsahu

Provedení veškerých vrtacích prací a sekundárního rozpojování

Inženýrsko-technická činnost a příprava kompletní projektové dokumentace trhacích prací

Příprava projektu trhacích prací pomocí speciálního software QUARRY X a ATLAS DMT, kromě jiného také s přesným výpočtem objemu rozpojovaného materiálu

Proměření skutečného průběhu vrtu moderním inklinometrem