DOKUMENTY | Certifikáty a management

ČSN EN ISO 9001

Certifikát systému managementu kvality

CSN EN ISO 9001 (EN)

ČSN EN ISO 14001

Certifikát systému enviromentálního managementu

CSN EN ISO 14001 (CZ)CSN EN ISO 14001 (EN)

ČSN EN ISO 45001

Certifikát systému managmentu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

CSN EN ISO 45001

POLITIKA INTEGROVANÉHO MANAGEMENT SYSTÉMU

IMS