DOKUMENTY | Certifikáty a management

ISO 9001

Certifikát systému managementu kvality

ISO 9001

ISO 14001

Certifikát systému enviromentálního managementu

ISO 14001

ISO 45001

Certifikát systému managmentu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

ISO 45001

POLITIKA INTEGROVANÉHO MANAGEMENT SYSTÉMU