ČERPANÉ VÝBUŠNINY

NOBELIT

Trhaviny typu Nobelit jsou nabité energií, vysoce voděodolné a snadno čerpatelné.

Nobelity jsou chemicky stabilizované a jejich hustota je variabilní.

Nobelity lze použít v mokrých vrtech i za sucha.

Trhaviny Nobelit jsou obzvláště vhodné k dobývání tvrdých a těžko rozpojitelných hornin, díky vysokému obsahu energie.

Navod-Nobelit BL-Nobelit

BLENDEX

Emulzní trhavina vyrobená našimi nabíjecími vozy v sobě spojuje hospodárnost, vysoký výkon a flexibilitu.

Zároveň užití naší trhaviny povede ke zlepšní výsledků trhacích prací i ve vašem lomu. 

Zajistíme přesné složení trhaviny dle vašich požadavků.

NAVOD-BLENDEX BL-BLENDEX