Dodávka na místo

Dodávka na místo

Kamkoli řeknete – přijedeme ve stanovený čas

Námi provozované nabíjecí vozy byly vyvinuty tak, aby provádění trhacích prací bylo bezpečnější, rychlejší a efektivnější. Nezávisle na tom, který nabíjecí vůz použijeme, je taková dodávka emulzních čerpaných trhavin cenově zajímavá a poskytuje alternativu k ostatním trhavinám.


Nabíjecí vozy

Pro naše zákazníky máme k dispozici nabíjecí vozy, které mají kapacitu od 8 do 14t emulzní trhaviny typu Blendex nebo Nobelit. V rámci České republiky operuje 6 nabíjecích vozů s celkovou minimální denní kapacitou výroby 59 tun. Pokud o to požádáte, může osádku nabíjecího vozu doplnit kvalifikovaný technický vedoucí odstřelu.


MEMU

Všechny naše nabíjecí vozy jsou ve smyslu předpisu ADR homologovány jako jednotky MEMU. To nám, v případě požadavku, umožňuje společně s komponenty pro výrobu emulzní čerpané trhaviny, dopravit k místu odstřelu také nezbytné množství trhavin a rozbušek určených pro vytvoření počinových, resp. roznětných náloží.