VÝHODY PRO VÁS

Máte na výběr z různých nabíjecích systémů, ale ať si vyberete kterýkoli z nich, můžete si být jistí, že jej bude obsluhovat vysoce kvalifikovaný pracovník z SSE Explo Česká republika s.r.o.

 

BEZPEČNOST

Bezpečnost při nabíjení je zajištěna už tím, že k výrobě trhaviny jsou používány komponenty, které nejsou samy o sobě výbušné. Trhaviny – Blendex, Nobelit, Saletrol – vznikají až v průběhu čerpání surovin do vrtu za dohledu naších proškolených pracovníků.

 

EFEKTIVITA

Při tomto způsobu nabíjení jsou vrty naplněny skutečně na 100% svého objemu, a to trhavinou odpovídající předepsanému složení pro Blendex, Nobelit či Saletrol. Ve srovnání s náložkovanými trhavinami obdobného výkonu je pak možné zvětšit rozestupy vrtů a tím snížit náklady na vrtací práce. Vyškolený tým pracovníků může v rozsahu povolených limitů operativně nastavit výrobní jednotku, ve smyslu ovlivnění výsledné hustoty trhaviny, podle vašich požadavků a na základě aktuální situace v místě odstřelu.     

 

RYCHLOST

Čerpání výbušniny pomocí výkonných produktových čerpadel zabere mnohem méně času, než je potřeba při obvyklém ručním nabíjení vrtů náložkovanou nebo sypkou trhavinou v pytlích. Běžná rychlost čerpání směsi do vývrtu je v rozmezí 70 ÷ 100 kg/minutu. 

Šetříme váš čas a zvyšujeme vaši produktivitu.

 

ÚSPORA

Nezáleží na tom, který nabíjecí vůz použijete. Vždycky šetříte náklady na vrtací práce, pracovní čas, pomocný materiál, skladování výbušnin a eliminujete případné nehody.

Použití čerpaných emulzních trhavin přináší možnost zásadních změn v technickém řešení odstřelů při hromadné těžbě kameniva. 


FLEXIBILITA

Máte k dispozici nabídku různých typů nabíjecích vozů, které byly zkonstruovány k bezpečnějšímu, rychlejšímu, efektivnějšímu a šetrnějšímu provádění trhacích prací. Všechny typy vozů jsou vám k dispozici v SSE Explo Česká republika s.r.o.