DYNAMITY

EURODYN 2000

EURODYN 2000 je vysoce brizantní důlní skalní trhavina na bázi nitroglykolu. Masa je červeně zbarvená, měkké konzistence, citlivá k iniciaci standardní rozbuškou.

EURODYN 2000 lze použít jako počinovou nálož, popř. jako hlavní nálož s vysokým obsahem energie. 

EURODYN 2000 zajistí skvělý výsledek trhacích prací ve zvláště tvrdých horninách. 

EURODYN 2000 je ideální pro trhací práce v podzemí, při ražbě tunelů a k demolicím.

NAVOD-EURODYN BL-EURODYN

EMULZNÍ TRHAVINY

SENATEL POWERFRAG

SENATEL POWERFRAG je energií nabitá trhavina, citlivá ke standardní rozbušce.

Náložky jsou dostatečně odolné a vhodné v kamenolomech.

Masa je bílé barvy, tuhé pastózní konzistence. 

SENATEL POWERFRAG lze použít jako počinovou nálož, popřípadě jako hlavní nálož při dobývání v podzemí, ražbě tunelů a při mnoha trhacích pracích na povrchu. 

Vysoká voděodolnosta detonační rychlost SENATELU POWERFRAG z něj dělají ideální počin pro sypané trhaviny.

NAVOD-SENATEL POWERFRAG BL-SENATEL POWERFRAG

RIOHIT XE

RIOHIT XE je vysoce výkonná emulzní trhaviny, k jejíž iniciaci postačuje standardní rozbuška.

RIOHIT XE je bílé barvy, vyznačuje se stabilní konzistencí a vynikající odolností proti vodě. 

RIOHIT XE lze tedy použít jako standardní náložkovanou trhavinu k dobývání kameniva, díky jejím výkonovým chrakteristikám.

RIOHIT XE je dobře využitelný jako patní nálož u mokrých vrtů s velkým průměrem.

NAVOD-RIOHIT BL-RIOHIT XE

BALENÉ TRHAVINY TYPU ANFO

ANFOREX

ANFOREX  je pytlovaná trhaviny typu ANFO určená k použití v suchých vrtech. Je nutné, aby vrty zůstaly suchá až do roznětu výbušniny.

ANFOREX je možné použít k dobývání kameniva na povrchu.

ANFOREX lze nabíjet volným sypáním i pneumaticky.

NAVOD-ANFOREX BL-ANFOREX