Obchod a speciality

Provádění ohňostrojných prací

Nákup a prodej výbušnin, včetně jejich skladování a moderní evidence

Dodávka výbušnin k místu trhacích prací, např. k tunelu